Tema koja će kod mnogih izazivati smešak na licu i spremnost na šalu su gasovi u stomaku – u narodu poznatiji kao vetrovi. Naravno, uz gasove ide i nadutost stomaka...