Sport Medica

Poliklinika Sport Medica je ustanova koja aktivnim sportistima i rekreativcima
pruža sveobuhvatnu medicinsku uslugu kako bi se na najbrži i najefkasniji
nacin vratili u pun trenažni i/ili takmicarski proces.

Uz usluge iz oblasti sportske medicine, poliklinika Sport Medica pruža kompletnu
dijagnostiku i najšire terapijske metode u oblasti fzikalne medicine i
rehabilitacije. Celokupan koncept usluga zaokružen je dijagnostickim i terapijskim
procedurama u oblasti interne medicine.

Poliklinika Sport Medica nudi širok opseg usluga:

  • Kompletna dijagnostika I terapija povreda
  • Konsultantski pregledi specijalista (specijalisti sportske medicine, fizikalne medicine I rehabilitacije, ortopedske hirurgije i traumatologije, internisti, pedijatri, specijalisti ishrane, subspecijalisti medicine bola, radiolozi)
  • Funkcionalna dijagnostika
  • Sistematski pregledi dece i odraslih
  • Plan i režim ishrane
  • Medicinsko zbrinjavanje sportskih i muzickih manifestacija