XBody Studio Belgrade

Nova generacija fitnesa – EMS trening

U pitanju je elektro mišićna stimulacija ili neuromišićna elektro stimulacija, odnosno izazivanje mišićne kontrakcije korišćenjem električnog impulsa.

Elektro mišićna stimulacija je dobila veću pažnju u poslednjih nekoliko godina zbog svog potencijala da služi kao sredstvo treninga snage za sportiste, ali rekreativce, kao i u rehabilitaciji i prevenciji atrofije mišića posle povreda.

Programi se prave za svakog klijenta ponaosob jer ne postoji univerzalni trenažni ciklus koji daje rezultate i zato je veoma važno da ceo trenažni proces isprate i lekar i fizioterapeut i trener i nutricionista.

Sve grupe mišića se aktiviraju istovremeno. Važna prednost elektro mišićne stimulacije je aktiviranje dubokih mišića leđa i bokova, koji su teže dostupni i nedovoljno stimulisani prilikom konvencionalnog treninga.

Metod je efikasan i nakon trudnoće, gde može da se krene sa treninzima vec posle 8 nedelja, ukoliko je porođaj bio uredan i prirodan, bez uticaja na laktaciju. Ukoliko je porođaj bio carskim rezom, onda je potrebno sacekati bar 6 meseci, gde bi stomak bio posebno tretiran smanjenim intenzitetom.

Svi treninzi su individualni, osmišljeni i ciljano pisani za svakog klijenta ponaosob u zavisnosti od njegovih godina, kondicije, zdravstvenog stanja i cilja koji se želi postići.

Svaki napredak je individualan i zavisi isključivo od angažovanosti klijenta i discipline.