25. novembar – međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Od 1999. godine 25. novembar obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Iako se fokus na nasilje nad ženama stavlja ovog datuma, žene širom sveta, pa i u Srbiji svaki dan se susreću sa nekom vrstom nasilja. To nasilje može biti fizičko, psihičko ili seksualno, a najčešće se javlja u porodičnom okruženju. Žene su često izložene nekoj vrsti nasilja i na svom radnom mestu, ali i na ulici.

Svaka žena ima prava na osnovna i univerzalna ljudska prava, a 25. novembar trebalo bi da bude dan kada se o tim pravima glasno priča. A sve to da bi se podigla svest o bezbednosti žena i u nadi da će se nasilje nad njima jednog dana iskoreniti.

Vrste nasilja

Kada se priča o nasilju, obično se misli na fizičko nasilje, ali pored njega, često je prisutno seksualno nasilje, kao i psihičko. Svaka vrsta nasilja ostavlja određene posledice.

Fizičko nasilje podrazumeva različite oblike fizičkog zlostavljanja, kao što su udaranje, šutiranje, šamaranje, čupanje za kosu, davljenje, ali i teži oblici fizičkog nasilja i nanošenje povreda oruđem ili oružjem.

Seksualno nasilje podrazumeva svaku vrstu silovanja ili pokušaj silovanja, kao i uznemiravanje seksualnog tipa. Ovakvo nasilje može se desiti u porodici, odnosno u kući, na poslu, u školi, u prevozu, kao i na ulici. U seksualno nasilje spada i seksualno iskorišćavanje.

Psihičko nasilje je ponekad najteže prepoznati jer se o njemu, zapravo, vrlo retko i govori. Razlog za to mogu biti nedovoljna informisanost, osećaj sramote i pojedina društvena uverenja. Psihičko nasilje nekada može imati strašne posledice, a mnogi to lako zapostavljaju. U psihičko nasilje spadaju različite pretnje i zastrašivanja, vređanje, omalovažavanje, kao i ograničavanje slobode govora.

Najčešći izvršioci nasilja nad ženama su njihovi sadašnji i bivši partneri. Ali to nije uvek slučaj, često izvršioci mogu biti i drugi članovi porodice, kao što su roditelji ženske osobe, braća, sestre, partnerova porodica, kolege sa posla, nadređeni i, naravno, nepoznate osobe.

Kako možete pomoći

Najlakši način da pomognete nekome ko je žrtva nasilja jeste da ne okrećete glavu.

Razgovarajte o ovoj temi, borite se za prava žena i budite podrška ženama u svom okruženju. Ukoliko ste svesni da neka žena trpi nasilje, nemojte ćutati i čekati. Pokušajte da pomognete ili slučaj prijavite policiji.

Čak i ako ne poznajete nijednu ženu koja se trenutno nalazi u takvoj situaciji ili koja se nekada našla u takvoj situaciji, nemojte ćutati.

Budite glas onih koje ne mogu da pričaju, pričajte o ovoj temi, širite svest i možda ćete baš vi spasti nečiji život.

Strašna statistika

  • Od početka 2021. godine u Srbiji je ubijeno 17 žena u porodičnom nasilju.
  • Oko 30% žena u Srbiji smatra da je nasilje u porodici nešto privatno i da drugi ne bi trebalo da se mešaju.
  • Čak 85% žena u Srbiji veruje da je nasilje nad ženama sasvim normalna i svakodnevna pojava.
  • Tokom pandemije virusa kovid 19 čak 30% više žena u Srbiji prijavilo je nasilje.
  • Tokom 2021. godine znatno više žena tražilo je pomoć i smeštaj u sigurnoj kući u odnosu na prethodnu godinu.

Statistika nam govori da je nasilje nad ženama naša realnost i strašna svakodnevica. Pored zastrašujuće statistike, postoji i mali tračak nade jer više žena traži pomoć i spremno je da se bori za svoja prava.

Slučajevi nasilja nad ženama vrlo često završe se tragičnim smrtnim ishodom. Ne dozvolite da to bude normalna pojava i naša svakodnevica i već danas reagujte ako znate za neki slučaj u svojoj okolini ili ako ste vi žrtva nasilja.

Ukoliko se bojite posledica ili osvete, Zakon o borbi protiv nasilja u Srbiji omogućava vam da nasilje prijavite potpuno anonimno.

Žrtvama nasilja su potrebne naša puna podrška i pomoć, bez osuđivanja!

OZNAKE: dan borbenasilježene

NEWSLETTER