Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine drogama

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine drogama, poznat i kao Svetski dan borbe protiv droga, obeležava se svake godine 26. juna, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je ovaj dan ustanovila 1987. godine kako bi se podigla svest o globalnim problemima koje droga i ilegalna trgovina njome predstavljaju za društvo.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga

Zloupotreba droga ima razarajuće efekte na pojedince i zajednice širom sveta, što ovaj dan čini izuzetno važnim za podizanje svesti i promovisanje preventivnih mera.

Tema za 2024. godinu

Svake godine Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) bira temu koja će biti u fokusu obeležavanja ovog dana. Tema za 2024. godinu je „Zajedno protiv stigmatizacije i diskriminacije”. Ova tema naglašava potrebu za tretmanom i rehabilitacijom, a ne kaznom, za one koji su pogođeni zloupotrebom droga.

Cilj je borba protiv stigme i diskriminacije koje korisnici droga često doživljavaju, kao i jačanje preventivnih mera i programa za lečenje. UNODC ističe da je neophodno usredsrediti se na ljudska prava korisnika droga, pri čemu se obezbeđuje adekvatan pristup zdravstvenim uslugama i tretmanu​​​​.

Globalni kontekst

Prema UNODC, gotovo 200 miliona ljudi širom sveta koristi droge kao što su kokain, kanabis, halucinogene droge, opijati i sedativi. Mnogi od njih suočavaju se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i društvenom marginalizacijom. Oko 78% korisnika droge nema pristup adekvatnom tretmanu, što dodatno komplikuje borbu protiv ove globalne krize​​​​.

Kampanje koje se sprovode na ovaj dan uključuju javne skupove, edukativne programe i aktivnosti u medijima koje promovišu svest o opasnostima povezanim sa zloupotrebom droga.

Statistika i trendovi u Srbiji

U Srbiji zloupotreba droga predstavlja značajan javnozdravstveni problem. Prema poslednjim podacima, Srbija ima stopu zloupotrebe droga od 0,78%, sa više od 33.000 evidentiranih slučajeva.

Najčešće zloupotrebljavane supstance jesu kanabis, sintetičke droge i opijati. Problemi povezani sa drogom u Srbiji uključuju povećanje broja zavisnika, posebno među mladima, kao i visoku stopu kriminala povezanog sa distribucijom i upotrebom droga​​.

Nacionalni napori i inicijative

Srpska vlada, zajedno sa nevladinim organizacijama, sprovodi različite programe i kampanje za prevenciju i lečenje zavisnosti od droga. Ove aktivnosti podrazumevaju edukaciju u školama, javne kampanje za podizanje svesti i programe rehabilitacije za zavisnike.

Nacionalni centri za lečenje zavisnosti i organizacije, kao što je Centar za prevenciju i lečenje bolesti zavisnosti, pružaju neophodnu podršku i resurse za one koji se bore sa ovim ogromnim problemom.

Poziv na akciju

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine drogama prava je prilika za jačanje svesti i mobilizaciju društva protiv ovog globalnog problema. Svako može doprineti, bilo kroz učešće u lokalnim događajima, volontiranje ili jednostavno širenje informacija o opasnostima povezanim sa drogom.

Ujedinjeni možemo stvoriti društvo bez droga i podržati one kojima podrška najviše treba. Više informacija možete pronaći na UNODC World Drug Day.