Međunarodni dan žena 2021

Međunarodni dan žena ima svoju dugu i burnu istoriju: sredinom 19. veka žene u Njujorku su odlučile da ne ćute. Radnice zaposlene u tekstilnoj industriji su radile u izuzetno lošim uslovima, za izuzetno niske plate. Godine 1857. su odlučile da se pobune, izađu na ulice i bore se za svoja prava, koja tada još nisu imale.

Iako je prvi protest ugušen od strane policije, iste te žene su osnovale sindikat i odlučile da više nikada neće ćutati.

Osmi mart - Međunardoni dan žena

Najpoznatiji protest žena radnica se takođe desio u Njujorku, 1908. godine. Tada je 15.000 žena zahtevalo bolje uslove rada, bolje plate, kraće radno vreme i naravno, pravo glasa.

Ovaj događaj je bio inspiracija za organizovanje Dana žena. Prvi takav dan je bio obeležen 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i to 28. februara. Tada je to samo bio Nacionalni dan žena, a uskoro se promenio i postao nešto mnogo više.

Datum svima poznat, 8. mart, je izglasan kao Dan žena, naredne godine na prvoj Međunarodnoj konferenciji žena, u Kopenhagenu.

Ujedinjene nacije su ovaj datum počele da slave tek 1977. godine.

Dan žena širom sveta

Dan žena se od te prve godine obeležavanja mnogo promenio; rastao je i menjao se zajedno sa društvom i poprimao oblik trenutnih problema žena širom sveta.

U novije vreme je postao još jedan u nizu komercijalizovanih praznika, a mnogi smatraju i da je izgubio smisao. Širom sveta se za 8. mart ženama poklanjaju buketi cveća, čokolade i parfemi, a o srži ovog praznika se ne priča.

Kako ovaj praznik ne bi kompletno izgubio svoj smisao, mnoge aktivistkinje ali i aktivisti se zalažu da se praznik provede radno tj. da se otvoreno razgovara o pravima žena, o njihovom ličnom identitetu, rodnoj ravnopravnosti, rodnoj diskriminaciji, nasilju nad ženama i nasilju u porodici.

POKLON: Povodom 8. marta Wiener Städtische osiguranje je svojim osiguranicama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja priredio i posebno iznenađenje vodeći računa pre svega o njihovom zdravlju: Besplatni ultrazvučni pregled dojki!

Međunarodni dan žena

Žene danas

Žene širom sveta su se kroz istoriju i pre i posle prvog Dana žena borile za svoja prava. Danas ta borba izgleda sasvim drugačije nego pre i žene se sada bore za drugačija prava od onih prvobitnih.

Kakav je položaj žena sadašnjice

Danas žene žive mnogo bolje nego žene pre jednog, dva, tri ili više vekova. Žene imaju pravo glasa, imaju pravo na zaposlenje, pravo na fer radno vreme i plate.

Danas žene zarađuju, imaju svoje karijere, one su samostalne, majke, prijateljice, domaćice, voze automobile, avione, kamione, njihov glas se računa, one su naučnice, umetnice; one mogu biti sve što požele.

Ali šta je sa ostalim bitnim faktorima koji utiču na život jedne žene?

Jedno od najrasprostranjenijih mišljenja je da ženama predstoje još decenije borbi, kako bi konačno postale ravnopravne sa muškarcima. Odnosno kako bi se obične životne stvari podrazumevale i kod žena, onako kako se podrazumevaju kod muškaraca.

Kako se žene osećaju u današnjem svetu? Da li se osećaju sigurno i prihvaćeno? Da li je dovoljno da žena ima pravo na zaposlenje i na pravo glasa da bi se smatrala ravnopravnom sa muškarcem? Šta je sa životom žena van radnih mesta? Da li se žene iskreno osećaju kao deo društva?

Mnoga su pitanja, a neki od odgovora su poražavajući.

Prema mnogim podacima žene širom sveta osećaju veliki pritisak od strane društva, jer se od njih danas očekuje da završe školovanje, izgrade karijeru, dobro zarađuju, ostvare se kao majke, posvete se svojoj deci i sve to bez stavljanja sebe i svojih želja na prvo mesto.

Mnoge žene tvrde da su u životu imale vrlo malo prava na izbore. Pitanje školovanja i biranje bračnog partnera uslovljavali su im roditelji. A nakon stupanja u brak izbore o tome da li će se zaposliti ili ne i kako će provoditi slobodno vreme uglavnom donosi muž.

Neke druge procene govore da se žene svakodnevno susreću sa mizoginijom, rodnom pristrasnošću i nejednakošću. A jedan od velikih problema je i taj da muškarci čak i nesvesno i bez loših namera ženama uskraćuju njihova osnovna prava.

Nezavisna istraživanja tvrde da se i pored slobode govora žensko mišljenje smatra manje bitnim od mišljenja muškarca.

Razvitak tehnologije i društvenih mreža su dodatno doprinele degradaciji žena i mladih devojaka, pa se danas na njih često gleda kao na isključivo seksualne objekte.

Prema Svetskom ekonomskom forumu rodni paritet u svetu neće biti postignut još skoro ceo vek, odnosno u periodu od 100 godina.

Zašto je bitno slaviti Dan žena

Organizacije koje se bave propagiranjem rodne ravnopravnosti uz pomoć edukacije i raznih akcija pokušavaju da podignu međunarodnu svest o bitnosti ove teme.

Slavljenjem Dana žena se postiže:

  • Promovisanje rodne ravnopravnosti
  • Osnaživanje individua; žena, devojaka i devojčica
  • Smanjenja diskriminacije prema ženama
  • Smanjenje rodne pristrasnosti
  • Stvaranje temelja za bolji položaj žena u društvu

Zaključak

Osmi mart – Dan žena, je dan kada slavimo sve žene ovog sveta. One koje su sada tu, one koje su bile i one koje će tek biti. Ovo je dan kada slavimo različitosti, ali i sličnosti. Ovo je dan kada slavimo sva ljudska bića, jer u ovom svetu smo svi zajedno i jedni bez drugih ne možemo. Ovo je dan kada bi se trebalo ujediniti u razumevanju.

Svet bi trebalo da teži međusobnom poštovanju i toleranciji, jer samo tako se može očekivati civilizacijski napredak.

OZNAKE: 8 martdan ženaosmi mart

NEWSLETTER