Preventivni pregledi i samopregled dojki

Rak dojke je, nažalost, jedan od najčešćih oblika raka među ženama širom sveta. Uprkos napretku u medicinskim istraživanjima i lečenju, rano otkrivanje ostaje ključni faktor u uspešnom lečenju i poboljšanju ishoda za pacijente.

Preventivni pregledi i samopregled dojki su dva osnovna alata koji ženama daju moć da budu proaktivne u vezi sa svojim zdravljem, pomažući im da prepoznaju potencijalne simptome rano, kada su šanse za izlečenje najveće.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, rak dojke je vodeći uzrok smrti među ženama širom sveta, sa više od 2 miliona novih dijagnostikovanih slučajeva svake godine. Studije pokazuju da rano otkrivanje može značajno povećati šanse za preživljavanje, s visokom verovatnoćom izlečenja za one kod kojih je bolest otkrivena u ranoj fazi.

Kroz ovaj vodič, želimo vas informisati o važnosti i tehnikama samopregleda, kao i o tome kada i kako tražiti profesionalnu medicinsku pomoć. Vaše zdravlje je vaša odgovornost, i sa pravim znanjem, možete preduzeti korake koji mogu spasiti vaš život.

2. Zašto su redovni pregledi bitni?

Rak dojke se može razviti tiho, bez očiglednih simptoma u ranim fazama. Zbog toga je važno razumeti i prepoznati prve znake, kako bi se što ranije preduzele neophodne mere.

Rani simptomi i prepoznavanje raka dojke

Često se misli da je prisutnost čvorića u dojci jedini simptom raka dojke.

Iako je to najpoznatiji simptom, postoje i drugi rani znaci na koje treba obratiti pažnju, uključujući promene u veličini, obliku ili teksturi dojke ili bradavice, neobičan iscedak iz bradavice, crvenilo, uvlačenje kože ili bilo kakva promena koja izgleda drugačije ili se oseća drugačije.

Važno je napomenuti da mnoge od ovih promena mogu biti uzrokovane i benignim (ne-kancerogenim) stanjima, ali je ipak ključno da se svaka promena proveri kod lekara.

Prednosti ranog otkrivanja u pogledu prognoze i lečenja

Rano otkrivanje raka dojke može biti presudno za ishod lečenja. Kada se otkrije u ranoj fazi, pre nego što se proširi na druge delove tela, rak dojke je često lakše lečiti i prognoza je obično mnogo povoljnija.

Pored toga, rane faze raka dojke obično omogućavaju širi spektar terapijskih opcija, uključujući manje invazivne hirurške zahvate i konzervativnije tretmane.

Na kraju, rano otkrivanje može smanjiti emocionalni i fizički stres koji bolest može izazvati, omogućavajući pacijentima brži povratak svakodnevnim aktivnostima.

Stoga, redovni pregledi i samopregled dojki nisu samo preventivne mere – oni su sredstva osnaživanja i samozaštite, omogućavajući ženama da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem.

3. Kako pravilno vršiti samopregled dojki

Samopregled dojki je jednostavan i može se obaviti kod kuće. To je tehnika koju svaka žena može koristiti kako bi nadgledala svoje dojke i prepoznala bilo kakve promene koje bi mogle ukazivati na zdravstvene probleme.

Najbolje vreme za samopregled

Idealno vreme za samopregled dojki je nekoliko dana nakon završetka menstrualnog ciklusa, kada su dojke najmanje osetljive i nabrekle.

Za žene koje su u menopauzi ili koje nemaju redovan menstrualni ciklus, preporučljivo je odabrati jedan dan u mesecu i redovno vršiti samopregled tog dana.

Korak po korak uputstvo za samopregled:

 1. Pogledajte se u ogledalu: Stanite ispred ogledala sa rukama na bokovima. Pogledajte svoje dojke za bilo kakve vidljive promene, kao što su uvlačenje kože, promene u obliku bradavice, crvenilo ili oticanje.
 2. Podignite ruke: Podignite obe ruke iznad glave i ponovo pregledajte dojke u ogledalu tražeći iste promene.
 3. Opipajte svoje dojke dok ležite: Lezite na leđima, koristeći jagodice prstiju desne ruke da pažljivo opipajte levu dojku, i obrnuto. Koristite kružne pokrete, počevši od spoljašnjeg dela dojke prema unutra, obratite pažnju na bilo kakve čvoriće ili zadebljanja.
 4. Opipajte svoje dojke dok stojite ili sedeći: Neke žene primećuju da je lakše osetiti svoje dojke dok su pod tušem. Ponovite iste korake kao i dok ležite, koristeći ruku koja je suprotna od dojke koju pregledavate.

4. Šta tražiti tokom samopregleda?

Dok samopregled dojki može biti odlična preventivna mera, ključno je razumeti koje promene tražiti. Ne ukazuje svaka promena na rak dojke, ali svaku neobičnost je važno zabeležiti i konsultovati se sa stručnjakom.

Opis uobičajenih simptoma i znakova koje treba prepoznati

 1. Čvorići: Osetljivi ili tvrdi čvorići u dojci ili ispod pazuha.
 2. Promene u veličini, obliku ili teksturi dojke: Ovo može uključivati oticanje, uvlačenje ili bilo kakve druge promene u izgledu dojke.
 3. Promene na koži: Crvenilo, zadebljanje kože, udubljenja ili nabori.
 4. Promene bradavica: Uvlačenje, iskrivljenje, svrab, crvenilo, ljuštenje ili osip.
 5. Iscedak iz bradavice: Bilo koji neobičan iscedak, posebno ako je krvav.

Kako razlikovati normalne promene dojki od potencijalno zabrinjavajućih simptoma

Normalne promene dojki se često javljaju tokom menstrualnog ciklusa, trudnoće, dojenja ili menopauze. Takve promene mogu uključivati osetljivost, oticanje ili sitne ciste ispunjene tečnošću.

Međutim, važno je biti svestan da neke promene nisu normalne i mogu zahtevati dalju procenu. Ako primetite bilo koju od gore navedenih promena ili bilo šta što vam se čini neobično, obavezno se konsultujte sa lekarom. 

5. Kada i kako posetiti lekara

Prepoznavanje potencijalnih simptoma raka dojke je samo prvi korak. Ako primetite bilo kakve promene tokom samopregleda, sledeći korak je konsultacija sa zdravstvenim stručnjakom.

 1. Ako primetite čvoriće: Iako mnogi čvorići mogu biti benigni, važno je da se svaki čvorić proceni od strane stručnjaka.
 2. Promene na koži ili bradavici: Svaka neuobičajena promena na koži dojke ili bradavici, poput uvlačenja, crvenila ili ljuštenja, zahteva lekarsku procenu.
 3. Iscedak iz bradavice: Bilo koji iscedak, posebno ako je krvav, treba odmah proveriti.
 4. Ako primetite druge simptome: Svaka druga promena koju ste identifikovali tokom samopregleda, čak i ako mislite da nije ozbiljna, treba proveriti.

Kako zakazati pregled

 1. Kontaktirajte svog lekara opšte prakse: Vaš lekar će moći da proceni vaše simptome i, ako je potrebno, uputi vas na dodatne preglede ili specijalistu.
 2. Mammografija: Ovo je specijalizovani rendgenski pregled dojki koji može otkriti promene u dojci pre nego što postanu opipljive ili vidljive. Vaš lekar može preporučiti ovaj pregled na osnovu vaših simptoma, godina ili istorije bolesti.
 3. Poseta specijalisti: Ako vaš lekar smatra da je potrebno, može vas uputiti specijalisti za dojke radi dalje procene.

Ne odlažite posetu lekaru: Ako primetite bilo kakve promene, nemojte čekati u nadi da će simptomi nestati sami od sebe. Rano otkrivanje i lečenje su ključni za najbolji mogući ishod.

6. Rizici i faktori koji doprinose nastanku raka dojke

Rak dojke ne diskriminiše i može se javiti kod bilo koga. Međutim, postoje određeni faktori rizika koji mogu povećati verovatnoću razvoja ove bolesti. Poznavanje ovih faktora može pomoći ženama da bolje razumeju svoj lični rizik i preduzmu preventivne korake.

Faktori rizika koji ne mogu biti promenjeni

 1. Pol: Iako se rak dojke može javiti i kod muškaraca, žene su znatno češće pogođene.
 2. Godine: Rizik od razvoja raka dojke povećava se sa starošću.
 3. Genetski faktori: Žene s porodičnom anamnezom raka dojke ili koje nose mutirane gene (kao što su BRCA1 ili BRCA2) imaju veći rizik.
 4. Rana menstruacija ili kasna menopauza: Žene koje su dobile menstruaciju pre 12. godine ili su ušle u menopauzu nakon 55. godine imaju blago povećan rizik.
 5. Raniji slučajevi raka dojke: Žene koje su prethodno imale rak dojke imaju veći rizik od ponovnog razvoja bolesti.

Faktori rizika koji se mogu promeniti

 1. Hormonska terapija: Dugotrajna upotreba hormonske terapije nakon menopauze može povećati rizik.
 2. Stil života: Gojaznost, konzumacija alkohola i nedostatak fizičke aktivnosti mogu povećati rizik od raka dojke.
 3. Izlaganje zračenju: Rano i često izlaganje rendgenskom zračenju povećava rizik.

Kako umanjiti rizik

 1. Redovni pregledi: Redovno praćenje i pregledi pomažu u ranoj detekciji.
 2. Zdrav način života: Održavanje zdrave težine, ograničavanje konzumacije alkohola i održavanje aktivnog načina života mogu smanjiti rizik.
 3. Izbegavanje dugotrajne hormonske terapije: Razgovarajte sa svojim lekarom o rizicima i koristima.

Razumeti faktore rizika i prepoznati one na koje možete uticati može vam pomoći da donesete informisane odluke o svom zdravlju.

Zaključak

Rak dojke je globalni izazov koji pogađa milione žena svake godine. Ipak, uz pravovremenu dijagnostiku, razumevanje faktora rizika i redovno praćenje svog zdravstvenog stanja, šanse za preživljavanje i oporavak su znatno veće.

Preventivni pregledi, kao što su mamografija i ultrazvuk dojki, igraju ključnu ulogu u ranoj detekciji i lečenju raka dojke. Samopregled dojki je takođe moćno oruđe koje svaka žena može koristiti kako bi pratila promene u svom telu i pravovremeno reagovala na bilo kakve neobičnosti.

Važno je naglasiti da svaka žena, bez obzira na godine, genetsku predispoziciju ili životni stil, treba da bude proaktivna kada je u pitanju njeno zdravlje dojki. To znači redovno se informisati, konsultovati se sa zdravstvenim stručnjacima i razgovarati s drugim ženama o njihovim iskustvima i savetima.

U borbi protiv raka dojke, informisanost, edukacija i podrška zajednice su ključni. Ovaj vodič je samo jedan korak ka širenju svesti i podršci onima koji su pogođeni ovom bolešću. Neka svaka žena prepozna svoju ulogu u ovoj borbi, brine o svom zdravlju i pruža ruku onima koji se suočavaju s izazovima raka dojke.

NEWSLETTER