Borba se nastavlja: Svetski dan borbe protiv AIDS-a, 1. decembar 2023.

Svake godine 1. decembar obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a. Taj dan je posvećen podizanju svesti o jednom od najozbiljnijih zdravstvenih izazova današnjice. Ova godina donosi temu „Neka zajednice vode!” i naglašava značaj zajedničkog delovanja u borbi protiv HIV-a.

Svetski dan borbeprotiv-AIDS-a

Ovaj dan predstavlja zajedničku borbu, ne samo medicinsku već i društvenu, u kojoj svaki segment društva ima ključnu ulogu.

Pored podizanja svesti o prevenciji i tretmanu ove bolesti, poseban naglasak se stavlja na solidarnost i podršku svima koji žive sa HIV-om. Kroz edukaciju, testiranje i inkluzivne politike zajednice širom sveta, kao i u Srbiji rade na razbijanju stigme i diskriminacije povezane sa HIV-om i AIDS-om. Uključivanjem škola, zdravstvenih ustanova i medija ovaj dan postaje način za širenje važnih informacija i jačanje kolektivnog odgovora na globalni izazov AIDS-a.

HIV i AIDS

Razlika između HIV-a (virusa humane imunodeficijencije) i AIDS-a (sindroma stečene imunodeficijencije) temelj je borbe protiv ove bolesti. Treba naglasiti da HIV napada imunološki sistem, a ne mora nužno voditi do AIDS-a, posebno uz pravovremeno otkrivanje i terapiju. Upravo zato su rana dijagnostika i medicinski tretman veoma važni. Oni osobama sa HIV-om omogućavaju da vode uredan život i smanjuje im se rizik od širenja virusa. HIV se prenosi putem određenih telesnih tečnosti, ali ne i svakodnevnim kontaktom, što je važna informacija u borbi protiv stigme koja vlada.

Rano otkrivanje HIV-a pomoću testiranja omogućava brže započinjanje terapije, što značajno poboljšava kvalitet i dužinu života osoba koje žive sa HIV-om. Efikasnost antiretrovirusne terapije omogućila je da HIV postane hronična bolest kojom se može upravljati, a ne smrtonosna presuda, te je ključno da terapija bude dostupna i da je se pacijenti pridržavaju.

Moto akcije borbe protiv AIDS-a 2023.

Globalna i lokalna statistika

Na svetu oko 39 miliona ljudi živi sa HIV-om, a zbog napretka u medicini i dostupnosti antiretrovirusne terapije smanjuje se broj novoinficiranih.

U Srbiji situacija prati situaciju u svetu i u našoj zemlji oko 2.843 osobe žive sa HIV-om. Iako se broj novih slučajeva smanjuje, potreba za edukacijom i prevencijom ostaje ključna.

Svetski napori u borbi protiv HIV-a i AIDS-a fokusirani su na smanjenje broja novozaraženih i poboljšanje kvaliteta života zaraženih.

Aktivnosti u Srbiji

Aktivnosti povodom Svetskog dana borbe protiv AIDS-a u Srbiji obuhvataju kampanje za testiranje, edukativne kampanje i događaje za podizanje svesti. Besplatno i anonimno testiranje ističe se kao ključan korak ka ranoj dijagnostici.

Radionice, predavanja i druge aktivnosti doprinose razbijanju stigme i promociji otvorenijeg pristupa temi HIV-a i AIDS-a. Ove inicijative su posebno važne u obrazovnim institucijama i među mladima, gde se teži povećanju svesti o važnosti prevencije i razumevanju HIV-a.

Takođe, uključivanje lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva igra ključnu ulogu u širenju poruka i organizovanju događaja.

Poziv na akciju

Svetski dan borbe protiv AIDS-a je više od godišnjeg obeležavanja, to je kontinuirani poziv na akciju i solidarnost. Važno je da svako od nas doprinese, bilo kroz testiranje, edukaciju ili podršku. Svaki mali korak ima veliki značaj.

Zajedno možemo napraviti promenu i graditi svet bez AIDS-a, gde svaka osoba ima pristup potrebnoj brizi i podršci. Naša zajednička borba, ispunjena empatijom i solidarnošću, ključna je za prevazilaženje ovog globalnog izazova.