Svetski dan borbe protiv raka 2024.

Svetski dan borbe protiv raka je izuzetno bitna prilika za podizanje svesti o značaju prevencije, rane dijagnoze i tretmana raka. Ovaj dan je takođe trenutak za fokusiranje na nejednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti, koje znatno utiču na ishod lečenja raka širom sveta.

Svetski dan borbe protiv raka

Nejednakost u pristupu može biti posledica različitih faktora, uključujući socioekonomske razlike, geografsku dostupnost zdravstvene nege, kao i razlike u kvalitetu i vrstama dostupnih tretmana.

Rak kao globalni zdravstveni izazov

Za efikasnu prevenciju raka kao globalnog zdravstvenog izazova i borbu sa njim ključno je znati da je on jedan od vodećih uzroka smrti širom sveta. Kako bismo bolje predstavili razmere ove bolesti, istaći ćemo da je u 2020. godini od raka preminulo 9,9 miliona osoba.

U poslednjih deset godina primećen je značajan porast obolelih i preminulih od raka, što ukazuje na potrebu za jačanjem globalnih napora u oblasti istraživanja, prevencije i tretmana.

Svetski dan borbe protiv raka: Faktori rizika

Faktori rizika kao što su duvan, gojaznost, alkohol, nizak unos voća i povrća, te nedostatak fizičke aktivnosti doprinose visokoj stopi smrtnosti od raka. Upravo zato promovisanje informisanje javnosti i promovisanje zdravih životnih navika postaju ključni u borbi protiv ove bolesti.

Prevencija raka

Prevencija raka je ključna oblast na koju se treba usredsrediti u ovoj teškoj borbi. Približno 40% svih vrsta raka može se pripisati promenljivim faktorima rizika, što ukazuje na veliku mogućnost da se bolest spreči. Pušenje, kao glavni uzrok rizika, odgovorno je za oko polovinu svih slučajeva raka.

Osim toga, alkohol i gojaznost takođe znatno doprinose ispoljavanju ove bolesti. Ukoliko osvestimo ove rizike i promenimo navike, mogućnost za razvoj raka se može znatno smanjiti. Reagovanje na prve simptome, kao što su neobični bolovi, promene u telesnoj težini, promene na koži ili trajni kašalj, može doprineti ranoj dijagnozi i povećati šanse za uspešno lečenje.

4 februar

Tretmani i medicinski napredak

Tretmani i medicinski napredak u borbi protiv raka su se značajno unapredili u poslednjim decenijama. Veliki izazov predstavlja rak pluća, koji je vodeći uzrok smrtnosti od raka širom sveta, a često se dijagnostikuje u naprednim stadijumima, što ograničava opcije lečenja. Pušenje je glavni uzrok raka pluća, odgovorno je za približno 85% svih slučajeva.

Rani skrining, posebno za osobe koje se nalaze u visokom riziku, može drastično povećati mogućnost za preživljavanje. Napredak u medicinskim tretmanima, uključujući ciljanu terapiju i imunoterapiju, pruža nove nade za pacijente, čak i u naprednim stadijumima bolesti.

Svetski dan borbe protiv raka u Srbiji

Svetski dan borbe protiv raka u Srbiji je značajan događaj koji uključuje edukativne kampanje i besplatne preglede radi podizanja svesti o raku. Srbija ima visoke stope smrtnosti od raka, naročito muškaraca, sa 185,6 smrtnih slučajeva na 100.000 muškaraca.

Između 1991. i 2015. godine u Srbiji je zabeleženo 466.075 smrtnih slučajeva od raka (266.043 muškaraca i 200.032 žena), sa prosečnom godišnjom standardizovanom stopom smrtnosti od 132,9 na 100.000 osoba. Ovi podaci naglašavaju potrebu za jačanjem prevencije, rane dijagnoze i lečenja raka u Srbiji, kao i za dodatnim istraživanjima i investicijama u oblasti onkologije.

Zaključak

Svetski dan borbe protiv raka prilika je za globalnu zajednicu da se ujedini u borbi protiv ove bolesti pružanjem podrške onima koji se bore protiv raka, kao i za promociju zdravog načina života koji može smanjiti rizik od razvoja raka.

Svaka osoba može doprineti ovoj borbi, bilo kroz promovisanje zdravog načina života, podršku onima koji se bore protiv raka ili učestvovanjem u različitim aktivnostima i kampanjama koje se organizuju povodom ovog dana.

NEWSLETTER