Bolovi u vratu i leđima – osnovne činjenice

Najmanje jednom u životu, oko 60% odraslih ima bol u vratu, a oko 80% bol u leđima. Štaviše, bol u leđima je drugi najčešći razlog zbog kojeg se pacijenti javljaju lekaru. Iako su u anatomskom smislu odvojeni, vrat i leđa su funkcionalno povezani, pa bolovi iz vrata često “zrače” u leđa i obrnuto. žena ispred laptopa se proteže jer je bole vrat i leđa Vrat je, naime, mali i veoma pokretljivi deo tela, koji nosi nesrazmerno veliku težinu, zbog čega je sklon povređivanju i bolovima. Kada su u pitanju leđa, bolovi se mogu pojaviti u gornjem (grudnom) ili donjem (slabinskom) delu. Grudni deo je slabo pokretljiv i učvršćen je rebrima, pa je manje sklon povređivanju. Slabinski, znatno pokretljiviji deo leđa, nosi i najveću težinu tela, pa je mnogo podložniji povredama i češće uzrokuje bolove.

PREPORUKA: Zbog učestalosti oboljenja vrata i kičme kao i velike verovatnoće da se bar jednom u životu susretnete sa ovim problemom, naš predlog je da razmislite o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju  i time sebi obezbedite usluge pregleda i lečenja u vrhunksim medicinskim ustanovama.

1. Bol u vratu

Bol u vratu najčešće nastaje usled istegnuća ili hroničnog naprezanja mišića vrata ili gornjeg dela leđa. Uzroci mogu biti i okoštavanje kičme, zadebljanje i nestabilnost međupršljenskih zglobova, propadanje i izletanje diskusa iz ležišta (cervikalna diskus hernija). Okoštavanje kičme starenjem napreduje, ali proces zavisi i od urođene sklonosti i opterećenja tokom života. Bol najčešće nastaje prilikom naglog trzaja, rada u nekomfornim uslovima, a posebno zbog dugog sedenja sa povijenim vratom i neadekvatnog jastuka pri spavanju. Zato je potrebno obezbediti radne uslove u kojima je vrat ispravljen, a mišići podjednako opterećeni. Jastuk treba da je čvrst i debljine koja obezbeđuje da su glava i telo u manje-više istoj ravni. Ovakav bol najčešće se leči konzervativno, što podrazumeva primenu lekova u obliku tableta ili injekcija, nošenje okovratnika radi izbegavanja bolnih pokreta, kao i fizikalnu terapiju. Operacijama se pribegava u slučajevima upornih bolova ili prisustva neuroloških simptoma, kao što su mišićna slabost u ruci ili nogama.

2. Bol u gornjem (grudnom) delu leđa

U gornjem (grudnom) delu leđa najčešći su mišićni bolovi, koji nastaju kao posledica težeg fizičkog rada, preterivanja u sportskim aktivnostima (teretana), ali i hroničnog zamora mišića, uključujući i hronični stres. Fizička aktivnost, prilagođena polu i uzrastu, kao i zdrav način života, tačnije odgovarajući ritam rada i odmora, doprinose prevenciji bolova. mlađa ženska osoba sa bolom u leđima Lečenje podrazumeva lekove i fizikalnu terapiju. Operacija se radi u retkim slučajevima, kada je bol uzrokovan diskus hernijom ili tumorima. U ovoj regiji, uklještenje kičmenih živaca i pritisak na kičmenu moždinu, koji je praćen i slabošću u nogama, češće izazivaju tumori nego diskus hernija.

3. Bol u donjem (slabinskom) delu leđa

Kada pacijent pomene “bol u leđima”, on u stvari najčešće misli na bol u donjem delu leđa, jer se on javlja u najvećoj meri. Ovaj bol može biti akutni (traje do mesec dana) i hronični (traje duže). Nastaje usled propadanja diskusa i okoštavanja međupršljenskih zglobova, ali i povreda, infekcija, tumora ili grčenja mišića. Nastanku doprinise teži fizički rad, posebno podizanje tereta u sagnutom položaju, kao i duže sedenje. Kada pacijent pomene “bol u leđima”, on najčešće misli na bol u donjem delu leđa Najrizičnija grupa po pitanju nastanka bola su muškaraci starosti između 40 i 60 god. Oni posebno treba da se pridržavaju saveta o prevenciji. Treba izbegavati rad u sagnutom položaju, dugo sedenje (praviti pauze i razgibavati se), a podizanje tereta uvek raditi iz čučnja, odnosno sa ispravljenim leđima. Tako se opterećenje više prenosi na noge, a mnogo manje na leđa. bol u vratu i leđima

Bol u vratu i leđima – lečenje

Postoje brojni načini konzervativnog lečenja bola u donjem delu leđa: lekovi, fizikalna terapija, akupunktura, kiropraktika… Operacija se radi kada, pored bola, postoje i drugi simptomi (slabost stopala, poremećaj mokrenja) ili kada bol traje duže od mesec dana. U SAD se zbog bola u leđima troši između 50 i 90 milijardi dolara i radi oko 300.000 operacija godišnje! Po nedavnim procenama, troškovi lečenja bola u leđima skoro su dostigli troškove tretmana kancerogenih bolesti. Operacije leđa po učestalosti zauzimaju visoko treće mesto u odnosu na sve druge. U Srbiji nisu rađena epidemiološka ispitivanja. Međutim, ako znamo da u Klinici za neurohirurgiju VMA operacije zbog bola u leđima čine najmanje polovinu ukupnog broja, jasno je da imamo sličan problem kao SAD i druge zemlje.

 

Članak medicinski odobrila:
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
 
OZNAKE: bolkičmaleđavrat

NEWSLETTER