Svetski dan zdravlja 2023. pod sloganom „Zdravlje za sve!“

Svetski dan zdravlja 2023. koji se obeležava 7. aprila, predstavlja globalnu inicijativu pokrenutu od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO) sa ciljem podizanja svesti o važnosti unapređenja zdravlja i blagostanja ljudi širom sveta.

Ove godine, Svetski dan zdravlja obeležava svoju 75. godišnjicu, a tema za 2023. godinu je „Zdravlje za sve: jačanje primarne zdravstvene zaštite„. Cilj ove inicijative je da istakne značaj primarne zdravstvene zaštite kao temelja svakog uspešnog zdravstvenog sistema naročito u svetlu pandemije koja je protunjala planetom proteklih godina.

Svetski dan zdravlja 2023. – proslava jubileja

Ovogodišnja proslava služi kao podsetnik na sve ono što je postignuto u oblasti zdravstva tokom proteklih decenija, ali i kao prilika da se identifikuju izazovi koji stoje pred svetom i rešenja koja će unaprediti globalno zdravlje.

Glavni događaj: Dijalog na visokom nivou o zdravlju za sve

Ove godine, Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) organizuje Dijalog na visokom nivou o „Zdravlju za sve: jačanje primarne zdravstvene zaštite„. Dijalog će okupiti svetske lidere, stručnjake iz oblasti zdravlja, predstavnike međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, akademskih institucija, kao i predstavnike privatnog sektora.

Cilj događaja je razmatranje ključnih pitanja, identifikacija izazova i razvoj rešenja koja će unaprediti primarnu zdravstvenu zaštitu širom sveta.

Značaj primarne zdravstvene zaštite

Primarna zdravstvena zaštita predstavlja prvi nivo kontakta između pojedinca i zdravstvenog sistema. Ona obuhvata širok spektar preventivnih, promotivnih, lečenja i rehabilitacionih usluga koje su prilagođene potrebama zajednice. Osnovni principi primarne zdravstvene zaštite uključuju dostupnost, pristupačnost, prihvatljivost, efikasnost, koordinaciju i kontinuitet zdravstvene zaštite.

Jačanje primarne zdravstvene zaštite je ključni faktor u postizanju univerzalne zdravstvene zaštite, što podrazumeva da svi ljudi imaju pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama bez finansijskih poteškoća.

Primarna zdravstvena zaštita takođe doprinosi ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, uključujući finansijsku zaštitu, pristup kvalitetnim esencijalnim zdravstvenim uslugama, kao i pristup sigurnim, efikasnim, kvalitetnim i pristupačnim lekovima i vakcinama za sve.

Inicijative u vezi sa jačanjem primarne zdravstvene zaštite

U cilju unapređenja primarne zdravstvene zaštite, stručnjaci, organizacije i vlade širom sveta sprovode različite inicijative. Neke od ovih inicijativa uključuju:

  1. Razvoj integrisanih modela zdravstvene zaštite koji kombinuju promociju zdravlja, prevenciju bolesti, lečenje i rehabilitaciju.
  2. Ulaganje u infrastrukturu primarne zdravstvene zaštite, kao što su lokalni zdravstveni centri i ambulante.
  3. Povećanje broja i obuke zdravstvenih radnika, posebno medicinskih sestara, babica i porodičnih lekara, kako bi se zadovoljile potrebe zajednice.
  4. Promovisanje međusektorske saradnje između zdravstvenog sektora i drugih sektora, kao što su obrazovanje, socijalna zaštita i zaštita životne sredine.
  5. Uvođenje inovativnih tehnologija i digitalnih alata u primarnu zdravstvenu zaštitu, kako bi se unapredila pristupačnost, efikasnost i kvalitet usluga.
  6. Podsticanje zajedničkog učešća i osnaživanja lokalnih zajednica u planiranju, sprovođenju i praćenju zdravstvenih usluga.

Svetski dan zdravlja 2023. – zaključak

Na 75. godišnjicu Svetskog dana zdravlja, potrebno je obnoviti posvećenost jačanju primarne zdravstvene zaštite kao temelja za izgradnju jakih zdravstvenih sistema i postizanje univerzalne zdravstvene zaštite. Ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu i saradnja među različitim sektorima i zemljama doprineće boljem zdravlju i blagostanju ljudi širom sveta, smanjenju nejednakosti u zdravlju i ostvarenju Ciljeva održivog razvoja.

Svetski dan zdravlja 2023. pruža priliku da se podsetimo na značajnu ulogu primarne zdravstvene zaštite u unapređenju globalnog zdravlja, kao i na doprinos pojedinaca, zajednica, zdravstvenih radnika, nevladinih organizacija i vlada u ostvarenju „Zdravlja za sve“.

Ovogodišnje obeležavanje podstiče nas da nastavimo sa inovacijama, učenjem i saradnjom u cilju izgradnje zdravstvenih sistema koji pružaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svim ljudima, bez obzira na njihovu geografsku lokaciju, socijalni status ili finansijske mogućnosti.

Kako bismo ostvarili ovaj cilj, neophodno je kontinuirano raditi na unapređenju i širenju znanja, razmeni iskustava i praksi, kao i na jačanju kapaciteta zdravstvenih radnika i institucija širom sveta. Takođe, treba nastaviti sa promovisanjem međunarodne saradnje, finansijske podrške i političke volje kako bi se osiguralo da zdravlje ostane visoko na globalnoj agendi i da svi ljudi imaju pristup neophodnoj zdravstvenoj zaštiti.

U svetlu aktuelnih globalnih izazova, kao što su pandemije, klimatske promene i porast hroničnih nezaraznih bolesti, Svetski dan zdravlja 2023. i obeležavanje 75 godina postojanja podsećaju nas na važnost solidarnosti, saradnje i odlučnosti u borbi za zdraviji i pravedniji svet.

Izvori:

NEWSLETTER

Moj Wiener portal