Danas je termin „superhrana” postao sinonim za ishranu koja obezbeđuje optimalno zdravlje i vitalnost. Međutim, šta se zapravo podrazumeva pod superhranom? U osnovi,...