U današnjem svetu, gde smo izloženi brojnim toksinima i stresu, briga o koži lica i tela postaje sve važnija. Međutim, umesto da se fokusiramo samo na spoljašnju negu, možda...