Svake godine, 22. aprila, Dan planete Zemlje nas podseća na urgentnu potrebu za zaštitu naše jedine životne sredine. Ovaj dan se fokusira na ključne ekološke izazove koji...