Početkom prošle godine desilo se nešto za šta skoro niko nije bio pripremljen. Širom sveta ljudi su morali da u hodu uče kako da se nose sa novim životnim situacijama i...