Sagorevanje na poslu, poznato i kao „burnout”, predstavlja sve izraženiji problem u današnjem brzom i zahtevnom radnom okruženju. Ovaj termin je prvi put 1974. godine uveo...